Kunst og kultur har stått sentralt på Nutheim i over hundre år. Mange kjende kunstnarar har besøkt staden gjennom 19. hundreåret og fram til i dag. Bilete av desse kan sjåast på veggane i Hotellet. Nutheim Målarskule starta i 1960, og har kurs som er lagt opp i samarbeid med Folkeuniversitetet. Det er vekeskurs frå slutten av mai til september med deltakarar frå hele landet. I 1963 blei Hjartdal gamle prestegard frå 1600-talet flytta til Nutheim, og restaurert av Anne og Erlend Grøstad. Her er kapell, til kyrkjelege seremoniar. Omvising.

Kart