Norsk Utvandrermuseum er landets eneste landsdekkende museum viet den norske utvandringen til oversjøiske land. En vandring gjennom friluftsmuseet viser deg livet til de norske nybyggerne i det amerikanske Midtvesten på 1800-tallet. Her finner du også den norske utvandringens minnekirke, bygd i Minnesota i 1896. Vårt museumsbygg rommer varierende utstillinger. Hver sommer arrangerer vi Utvandrerfestival: Foredrag, konserter og minnegudstjeneste for norske utvandrere verden rundt. Vi får også besøk av soldater fra den amerikanske borgerkrigen.

Kart