Norsk Skogmuseum er et nasjonalt museum for utmarksnæringene jakt, fangst, fiske, skog, skogbruk og skogindustri. Museet har ferskvannsakvarium, galleri, naturinformasjonssenter og utstillinger. Knivinteresserte kan fryde seg over en av landets største knivsamlinger. Her er også en egen museumsbutikk, og Spisestedet Forstmann. Utendørs vil du finne amfi, elvepark, lekepark, arboretum med ulike treslag og friluftssamlinger. Klevfos Industrimuseum på Løten og Sørlistøa Fløtermuseum i Osen er en del av Stiftelsen Norsk Skogmuseum.

Kart