Dette er Norges største kulturhistoriske museum. Her får du et innblikk i kultur og historie fra hele Norge, og hvordan folk har levd fra 1500-tallet og fram til i dag. Det store friluftsmuseet har over 150 gamle bygninger fra hele landet. Her kan du se både bygde- og bymiljøer fra forskjellige perioder og sosiale miljøer. Gol stavkirke fra 1200-tallet er en av hovedattraksjonene. Det er store, faste utstillinger innendørs med ulike tema, og flere skiftende utstillinger. Ulike aktiviteter for barn og voksne, som omvisning og folkedans.

Kart