Neptun sildoljefabrikk på Melbu i Vesterålen ble etablert i 1910. Christian Fredriksen, stedets industrielle og økonomiske nyskaper, stod bak etableringen. Den opprinnelige sildolje- og fiskemelindustrien er nå i ferd med å forsvinne. I dag holder det landsdekkende Norsk Fiskeindustrimuseum til i den nedlagte sildoljefabrikken. Som besøkende får du kunnskap om fiskeindustrihistorien gjennom utstillinger i de gamle industrilokalene. Her finner du også en stor lagertank som er kjent for sine konserter.

Kart