Nore og Uvdal bygdetun er bygd opp på den gamle prestegårdens grunn og i tilknytting til Uvdal stavkirke. Her finnes det gamle Prestegårdsburet fra 1764, kornmagasinet «Opdals magasinhus», en «selvbergingsbank» fra 1849 og skulestugu (antas bygd i annen halvdel av 1700-årene). På tunet finnes flere andre bygninger; seterbu, seterlåve og stall, samt Sønstebøstugu, en gammel kårstue m.m. I skulestugu er det salgsutstilling og det er mulig å kjøpe kaffe, vafler o.l. Aktiviteter og opplevelsestilbud.

Kart