Haldde (904 m o.h.) er en spesielt formet fjelltopp som rager høyere enn alle fjellene i Altafjorden. Fra 1899 til 1926 ble det drevet nordlysforskning og værobservasjoner her. I tillegg til observatoriebygningen ble det oppført en hovedbygning med 4 leiligheter og kontor, og på det meste bodde det 3 barnefamilier på Haldde. Etter 2. verdenskrig stod bare murene igjen, men i dag er mye bygd opp igjen. Kjerrevegen opp til toppen er ca 9 km lang og merket som turløype. Det er informasjonsskilt ved løypas startpunkt ved E6 i Kåfjord, Alta.

Kart