Nordkappmuseet dekker fiskeriene og kystkulturen i Finnmark. Utstillingene viser hvordan fiskeri, hvalfangst og utnyttelse av sjøfugl har vært selve livsgrunnlaget på Finnmarkskysten opp gjennom tidene. Dagens diskusjon omkring Kongekrabben har også fått sin plass. Utstillingene forteller videre om turiststrømmen til Nordkapp gjennom flere hundre år, om brenningen under krigen og gjenreisningen av Honningsvåg. Museet har eget galleri med skiftende kunstutstillinger.