Ideen om å få til aktivitet igjen på Nordgardsetra kom fram under et møte for å få til nye 4H-aktiviteter, et tilbud til barn og unge.  Tankene omkring Nordgardsetra var flersidig, det var ønske om å ta vare på setra og dens kulturlandskap, som det gode kulturelement det er i området, spre informasjon om det kulturhistoriske tema seterdrift og tilhørende tradisjoner til nye generasjoner, ved å etablere en 4H-gård for seterdrift. Her ville en kunne legge forholdene til rette for de unge til å lære om de gamle tradisjoner fra seterdrifta, gjeting, melking, ysting av ost, kjerning av smør, primkoking osv.

Opplegget på Norgardsetra skulle i størst mulig grad bygge på de gamle seter- tradisjonene, men også vurdere aktiviteter som på en måte kunne knyttes til stedet. Ideen ble bearbeidet videre, og det ble nedsatt et styre for virksomheten, sammensatt av 6 representanter fra 4H, kommunene og organisasjoner i Lardal.

Første driftsåret var 1990.

Målsetninger for Nordgardsetra

Kurs- og leirsted for 4H-medlemmer og andre unge som ønsker å lære seterstell og denne gamle kulturen omkring seterdrift.

Ta vare på et av Lågendalens mest verdifulle kulturminner og blåse nytt liv i en tradisjon som faktisk var utdødd i Lågendalen.