Langs stien finner du mange kulturminner, tufter etter husmannsplasser, helleristninger, gamle ferdselsveier og Bingen lenser, et lenseanlegg som var i virksomhet allerede omkring år 1300! Det eldste stokkebåtfunnet i Norge, gjort i 1997, er markert langs stien. Naturstien passerer Hammeren Gård som har overnattingstilbud.

Kart