Narbuvoll skole ble bygget i 1876 og var i bruk fram til 1955. Først på 70-tallet ble det klart at huset ikke kunne stå på sin opprinnelige plass, da tomta skulle legges ut til nydyrking. Huset ble tatt ned og lagret i noen år før det i 1973 ble bestemt at skolestua skulle bevares som et kulturminneog bygges opp på ei ny tomt i nærheten av den gamle. I dag står skolestua restaurert og innredet som et skolemuseum i nærheten av kirka på Narbuvoll.

Kart