Nes Verk i Tvedestrand kommune er et av de eldste industristedene i Norge, og Næs Jernverk har røtter tilbake til 1665. I dag er jernverket museum og landets best bevarte av de gamle jernverkene. Museet gir en unik mulighet til å oppleve hvordan et jernverk var organisert, hvordan folk levde og arbeidet på verkene, og hvordan jern og stål ble framstilt i gamle dager.

På museet går besøkende sammen med en guide som forteller om prosessen fra malm og trekull til ferdige produkter. Med masovn, hammerbygning, digelstålverk og maskinverksted er dette et komplett jernverk slik det stod på 1800-tallet. Masovnen med dam, vannrenne og vannhjul som driver blåsemaskinen er gjenoppbygd og demonstreres.

Museet har en ovnsutstilling og en historisk utstilling med modeller og bilder fra livet på jernverket.

3 km fra Næs Jernverksmuseum ligger Solberg gruve, «hjemmegruva til Næs Jernverk». Her hentet verket jernmalm i fjellet som ble brukt i masovnen. I dag kan du besøke gruva og gå i de flotte gangene med lommelykt og høre fortellinger om gruvearbeidernes liv på 1700- og 1800-tallet.

Kart