Myllarheimen finner vi i grenda Arabygdi som ligger på vestenden av Totak.    Myllarheimen var siste boplassen til spillemannen Torgeir Augundsson kjent som «Myllarguten». Han bodde på plassen Kosi, og etterlot seg en rik slåttetradisjon. Myllarguten spilte sammen med Ole Bull i Gamle Logen i Kristiania, og var med på åpningen av Det norske Theater i Bergen. Ved parkeringsplassen ligger Dyre Vaas monument over Myllarguten, naturtalentet på fele, som levde fra 1801 til 1872.

Kart