Munkholmen er en en liten øy i fjorden rett ut for Trondheim. I vikingtiden var dette Trondheims rettersted, og Håkon jarl og trellen Karks hoder ble satt på staker her i 995. Det første klosteret på Munkholmen ble trolig grunnlagt av Kong Knut den mektige så tidlig som i 1028. Munkholmen ble i 1658 gjort om til festning og fengsel, og senere også tollstasjon. Den mest berømte fangen her var greven Peder Schumacher Griffenfeld, som satt fengslet her fra 1680 til 1698. I dag er Munkholmen et populært utfartssted med badeplass og restauranter.

Kart