Moster Amfi er ein unik friluftsscene med plass til 1050 tilskodarar. Inne i Moster Amfi ligg utstillinga «Frå heidendom til kristendom», ei tankevekkjande vandring gjennom den norrøne mytologien, samfunnet i vikingtida og overgangen til kristen tru og livsforståing. I tunnelen bak amfiet kan du oppleva den spennande bergverksutstillinga «Steinriket Bømlo». I Amfisalen arrangerer me heile året teater, intimkonsertar, utstillingar, foredrag og selskapsarrangement. I Amfikafeen kan du bl.a. kjøpa vikingsodd og nysteikte vaflar. Meir info: www.mosteramfi.no

 

I 2016 hadde Bømlo Teater premiere på det nye Mostraspelet «I slik ei natt» og over 3000 personar såg framsyninga i urpremiereåret i det nyrenoverte amfiet.

«I slik ei natt» fortel om det unge kongsemnet Olav Haraldsson gjennom reisa hans frå nådelaus viking og drapsmann, til den kristne legenda seinare kjend som Heilag Olav.

Svein Tindberg har knytt saman hendingar og personar på Moster med Olav Haraldsson på reise ute i verda. Handlinga føregår på Moster, i England, i Frankrike, om bord på skipa, på Selja og i Cadiz. Alle er stader som ifølge kjeldene var avgjerande for Heilag Olav si danning.

Tindberg har på meisterlig vis gjort problemstillingane like relevante for oss i dag som for menneska den gong, anten det gjeld tru eller menneskeverd. Han har òg fint fletta vågal humor saman med grunning over eksistensielle spørsmål om tru, liv og død. Kristenretten som Olav Haraldsson heldt på Moster i 1024 definerte Noreg som rettsstat i overgangen frå norrøn- til kristen religion og samfunnsform, og innlemma Noreg i det moderne, katolske Europa.  

Omlag 80 skodespelarar står på  scena i vår historie om Olav Haraldsson, ei god blanding av lokale amatørar og profesjonelle aktørar. Seks musikarar deltar under leiing av komponist Kjetil Bjerkestrand.  

Mostraspelet vil ikkje bli vist i 2018. 

 

 

 

Kart