Mjøsmuseet er et kulturhistorisk museum med avdelinger på Gjøvik, Toten og Minnesund. Besøk våre museer: Gjøvik gård, friluftsmuseene Eiktunet og Stenberg, Peder Balke-senteret på Kapp og Mjøssamlingene på Minnesund. Dokumentasjonssenter med slektsarkiv og fotoarkiv på Kapp Melkefabrikk. Mjøsmuseet har administrasjon på Kapp Melkefabrikk og i Holmen Brænderi, Gjøvik. Vårt omfangsrike arrangementsprogram finner du på nettsiden vår.

Kart