Museet viser bygdas byggeskikk, boforhold og driftsmåter fra 1600-tallet og fram til første verdenskrig. Her finnes 20 bevarte hus med nydelige interiører. Til gårdsanlegget hører bl.a. ei stor trønderlån fra gården Maum, husmannsplassen Litjholtgjerdet, ei årestuggu og seterhus. Årestuggu er en rekonstruksjon, men dette er det eneste stedet i Trøndelag du kan oppleve den spesielle stemningen i et hus med åpen ljore i taket. Tre hus er knyttet til vasskrafta: Kvennhuset, oppgangssaga og vadmelsstampa. Sølberglåna leies ut til mindre selskaper.

Kart