I Måsøys gamle prestegård er det en utstilling med fiskeri og kystkultur som hovedtema. Samlingen viser fiskeredskaper som ble brukt tidlig i det 20. århundret. Her finner du også nyere tekniske hjelpemidler, og se stue og kjøkken fra 1920-30-tallet, ei skolestue, og en billedutstilling. Bosettingshistorien her går helt tilbake til 1200-tallet. På Ingøy er det en historisk natursti. Fra Havøysund kan du gå naturstien som strekker seg over hele Havøya. Veistrekningen Kokelv-Havøysund utvikles som nasjonal turistveg.

Kart