Lyngheisenteret på Lygra i Nordhordland er eit kunnskaps- og informasjonssenter om kystlandskapet. Her kan du vandre på tilrettelagde stiar i eit historisk landskap slik det har vore på kysten i 5000 år. I dag held lyngheiene i Norge og Europa på å forsvinne, 90 % er alt borte på grunn av oppdyrking, forureining og attgroing. På Lygra er lyngheiene verna gjennom aktiv gardsdrift. Guida turar i Lyngheiene – Gardsbesøk på Luregarden – I Informasjonbygget kan ein sjå film og utstilling om den tradisjonelle lyngheidrifta og få servert lokal mat.

Kart