I låven på Lund prestegård er over 8000 gjenstander samlet i en «kulturbank». Samlingen gjenspeiler Lunds historie fra landbruk til industri. Museet er særlig kjent for sin samling av verktøy brukt til bødker, rokkedreiing og møbelindustri. Man kan også se Lund prestegård, «Haien», som er et husmannshus fra 1860, Lund kirke, et gravfelt og ei gammel nausttuft. På området finnes også en historisk eplehage – et klonarkiv. I Kvernfossen finner du en gammel mølle og en kraftstasjon.

Kart