Løten kirke er en middelalderkirke fra omkring år 1200. Den ble bygd som en liten steinkirke nær det førkristne kultstedet Njardarhov, i dag Norderhaug. Kirken er utvidet og ombygget, først og fremst på 1800-tallet, og framstår i dag som en langkirke med kor og våpenhus i blandet stilart. Løten kommune har ett sogn (en menighet). Det er etablert kultursti i kirkebygda med 7 informasjonstavler om kulturminner og historiske steder i området. Bl a prestegården, gravhauger, bygdeborgen, kirkestedet som kultursentrum og jernaldergraver. Kulturstien er 4 km.

Kart