Midt mellom Jotunheimen, Breheimen og Reinheimen nasjonalparkar ligg Lom nasjonalparklandsby. Her finn du alt frå ein verdsberømt bakar og stavkyrkje til klimapark, klatrepark og eit stort nettverk av turstigar. I Lom kan ein utforske kultur og tradisjonar kombinert med moderne attraksjonar og aktivitetar.

Kart