Lofotr var ett av 10-15 høvdingseter i Nord-Norge i jernalderen. For over 1100 år siden sto det største hus vi kjenner fra vikingtiden her – hele 83 meter langt! Huset hadde fem store rom med boligen i ene enden og fjøs og stall i den andre. Når du i dag går inn i det rekonstruerte høvdinghuset, med sine utstilte gjenstander og inventar, føler du deg hensatt til jernalderen. Kom og ro med Vikingskipene LOFOTR og VARGFOT, rekonstruksjoner av Gokstadskipet og opplev ei jernaldersmie, naust og femkeiping. Vikingaktiviteter hvor du kan delta.

Kart