Norges første fyr ble tent på Lindesnes i februar 1656. Etter det gikk det 69 år før en ny fyrtjeneste kom i gang. Siden har flere generasjoner av fyrteknologi vært brukt, noe man kan se den dag i dag. Det sekskanta kullblussfyret i hogd stein fra 1822 er nå restaurert. Lindesnes fyr er Vest-Agder fylkes tusenårssted med moderne fjellhall for arrangementer, interaktive utstillinger og kafe. Foto av Norges fyr i bunkersene.Museumsbutikk. Nærmere 70 000 mennesker besøker det freda fyret på Norges «Sydkapp»hvert år. Uteområdet er skiltet.

Kart