Den 1,5 km lange kulturstigen går i det vakre området rundt Lesjaverk gard, Lågen og Lesjaverk kyrkje. Tavlene informerer om Lesja jernverk som var i drift frå 1659 til 1812 og ulike spor etter drifta. Den delvis restaurerte masomnen frå 1757 er den einaste i landet frå denne epoken. Hovudbygningen frå 1734 er jernverkets gamle hovudbygning. Eit nybygd hus inneheld informasjon om området. Det finst òg ein lengre kulturstig opp til Fjellgruvene i Gruvlie.

Kart