Lesja bygdemuseum har fokus på deltaking og aktivitet. Om sommaren er det dagleg fleire aktivitetar i husa og ute på tunet, særskilte aktivitetar for barn. Friluftsmuseet gir eit godt bilete av byggeskikk, arbeidsoppgåver og levekår i eldre tid. Utstillinga «Villreinjegerane kjem» syner gjennom bilete, modellar, gjenstandar og aktivitetar, villreinfangsten si betyding og utvikling gjennom 40 000 år. I tillegg er det utstillingar om drakter, handverk og krigshandlingane i 1940. Servering både i tunet og på Tunstugu. Fellesbillett m Lesja kyrkje.

Kart