Leikvin kulturminnepark består av Sunndal Bygdemuseum, den botaniske hagen Philipshagen, nordmørste største gravfelt og kirkegården på Løykja der Hon. Mrs. Arbuthnott er begravd. I 1880 kjøpte den legendariske Lady Arbuthnott stedet. Leikvin ble museum i 1935, og har siden blitt utvidet med flere bygninger. I dag er hovedutstillingene på museet fokusert på det britiske laksefisket i dalføret samt villreinfangsten gjennom 10 000 år og generell sunndalshistorie. Det er også en liten arkeologisk utstilling.

 

Kart