Lauklines gamle handelssted ligger midt i Kattfjorden med Lauklinesøya i forgrunnen. Godt tilrettelagt for familieferie. La ungene få oppleve naturen på nært hold. Båt, fiske, fjell- og øytur, stein- og skjellplukking, oppdagelsesvandring i fjæra og bare 30 min til Tromsø for å oppleve litt byliv. Lauklines ligger midt i et eldorado av flotte fjellområder. Utleie av ulike båter, salg og utleie av pilk og annet fiskeutstyr. Rundt Lauklines er det et eksklusivt jaktterreng både for rype og annet vilt. Mulighet for leie av guide og

Håkon Nilsen, Andreas Nilsen sin bestefar, drev med fiske etter sild i mange år og etablerte seg på Lauklines i 1929.

Da han fikk giktfeber måtte han avvikle drift på sjøen, og satset på fiskekjøp og handel. Halldis Hansen fra Vasstrand , 5 km lenger ut i fjorden, ble butikkdame og giftet seg med Håkon.

Bygningene

De bodde i 2. etg på «gammelbutikken» som idag er resepsjon. Senere ble det bygd bolig og brygge, samt at fjøset ble utvidet. I slutten av 1940 – årene ble ny butikk (stort hvitt hus) og lager satt opp. I 1950 -årene brant hele bygningen ned. Det ble et stort tilbakeslag og en god del tap, da forsikringen ikke dekket verdi av hus og varelager. Håkon og Halldis reiste til Oslo og vurderte å flytte sørover. Men Halldis var betenkt, og det ble gjenoppbygging av det som nå er hovedhuset.

Fiske

Det har i generasjoner vært et rikt fiske av torsk, sei og sild i området sørvest for Kvaløya. Silda kom inn på fjorden om høsten, og det ble tatt betydelige fangster av både lokale notbruk og tilreisende fra andre distrikt. I perioder kunne det være flere hundre fiskere som trengte proviant og utstyr. Dette skapte også omsetning i butikken og tilgang på råstoff til salting av sild og torsk og tørking av torsk og sei. I sesongen var opptil 30 – 40 personer i aktivitet på kaia og butikken her på Lauklines.

Strenge krav

På 1960 – tallet kom nye krav til produksjonslokaler og utstyr, fryseri og filetmaskiner. Det stilte krav til store investeringer og jevn tilgang på råstoff hele året. Valget ble å avvikle fiskemottaket og i 1968 ble også butikken avviklet.

I en periode i 1970-årene ble det satt igang ombygging av hovedbygget til produksjon av kaviar. Men, på grunn av EU-utvidelsen i 1973 med England, Danmark og Irland, ble det vedtatt sterk økning i toll på ferdigproduksjon av fisk. Det var umulig å konkurrere med land innen EF. Dermed var en epoke med kjøp av fisk og salg av ferdige produkter over for virksomheten på Lauklines.

Dagens drift

Men kapittelet om Lauklines var ennå ikke over. På slutten av 1990-tallet ble anlegget overtatt av Andreas Nilsen. Gammel kai og bygninger ble restaurert og nye rorbuer ble bygd. Andreas startet så Lauklines Kystferie i 2000. Sammen med sin kone Hanna Nilsen er de nå eiere og vertskap på anlegget som de stadig utvikler og fornyer.

jakthund.

 

Kart