Om Landskappleiken

Årleg samlast omlag 1000 aktive spelemenn, songarar og dansarar i fem dagar i slutten av juni. Omlag 5000 – 7000 tilreisande kjem til Landskappleiken.

Arrangementet er ambulerande og flyttar kvart år til ein ny arrangementsstad. Det er FolkOrg – organisasjonen for folkemusikk og folkedans som eig arrangement, men har kvart år ein lokal arrangør som gjerne er eit av dei lokale spelemannslaga i organisasjonen.