Langs Leinefossen stod det i gamle dager 13 kverner, men storflommen i 1860 førte til jordskred som tok med seg både kvernene og mange gårder. Kvernene og gårdene ble bygd opp igjen, og 5 av kvernhusene er restaurerte og ligger fint til i det særpregede kulturlandskapet. Like ved ligger Leinesanden der man mener at Olav den Hellige gjorde et forsøk på å kristne vangsgjeldingene.

Kart