Kvernhuset er det eneste bevarte i kommunen. Huset ble satt opp i 1850-åra og ble benyttet av flere garder i Narjordet. Kverna ble brukt om våren når det var mye vatn i bekken. Inskripsjoner på døra fortelle om dette. Først på 1950-tallet ble huset kjøpt av Rørosmuseet og havnet ved Doktortjønna på Røros. I 1984 ble kverna tilbakeført til sin opprinnelige plass ved Røbekken.