Kvebergsøya er en gammel gard med røtter tilbake til 1600-tallet. Gårdens bebyggelse utgjør et unikt miljø med gamle hus plassert i et to-tun-system. Det er også et variert kulturlandskap i Kvebergsøya, som har et godt tilbud til gjester som vil oppleve nærheten til naturen, dyr og vår eldre bondekultur. Særlig gir forberedelser og feiring av advent, jul og nyttår en spesiell opplevelse av våre gamle tradisjoner i hverdag og høytid. Formidling av kulturarven skjer ved utstilling, demonstrering og fortelling, og i det praktiske arbeidet på garden. Garden drives med vekt på å vise eldre tiders driftsmetoder og minst mulig bruk av innkjøpte innsatsfaktorer. Det er mange dyr på garden, framfor alt flere hester som brukes på turer og i arbeid. I den gamle Olastua får du servert tradisjonsmat fra garden, skogen og fjellet. Reinsdyr, elg og selvfisket ørret smaker ekstra godt etter en dag med aktiviteter på garden eller en tur med hestene. Merkene mot «vonde tanker og onde makter» i de gamle sengene gir en rolig nattesøvn. Fra Kvebergsøya kan du også bli med på kanefart eller kjøreturer med to eller fire hester spent foran vogna. Undervisning i ridning for nybegynnere og i kjøring med enbett, 2- og 4-spann fra nybegynnere til øvete kusker (trener B). Mulighet for opplæring av hest og kusk i skogs- og jordbruksredskap.

Kart