Norsk Kulturarv / Kulturminne / Kulturminneløypa

Kulturminneløypa

Del

Kulturminneløypa har sitt utgangspunkt i Fyresdal sentrum, rett ved Turistinformasjonen og Bygdemuseet. Her kan ein velje om ein vil gå heile løypa, eller berre gå ei av sløyfene. Heile turen tek i underkant av ein time å gå alminneleg turtempo. Du kan finne restar av, og få informasjon om, alt frå gravhaugar, jarnvinneanlegg, historia og landsbyen Folkestadbyen, Fyresdal Bygdemuseum osb. Ein passerer og den populære badeplassen Bryggjeparken undervegs.

Kart