Norges siste offentlige henrettelse i fredstid fant sted på Stormyra i Løten 25. februar 1876. Kristoffer Svartbekken ble halshogd for å ha ranet og drept en ung mann, Even Nilsen Dæhlien i 1875. Skafottet ble satt opp på Stormyra, nær stedet for forbrytelsen. Der ble Svartbekken halshugget foran 3000 skuelystne. Graveren fraktet liket til Løten kirke. En morders kiste skulle ikke føres gjennom kirkeporten, men heises over muren og settes ned i god avstand fra de øvrige gravene. Graven står ensom og inneklemt mot kirkegårdsmuren, mot nord.

Kart