Kjøpmann P. D. Dons åpnet krambu her i Soløy i 1882, men senere solgte han butikken til Bendix Normann, som fikk poståpneri her i 1887. I tillegg til krambua finner du i dag ei notbrygge, et naust, ei bu, ei bårdstue, ei husmannsstue og et kombinasjonsbruk. Fra Krambuvika starter det også en ca 1,5 km lang kultursti. Langs stien kan du se et sommerfjøs, ei bekkekvern og ei gårdssmie.

Kart