Museet består av tre hus – ei fiskerstue og to naust. Notnaustet er fra 1844. Her er det samlet i alt 450 gjenstander og et komplett sildnotbruk med gavl-notbåt og gavl-spillbåt samt den spesielle Nordmørsgeita, eller geitbåten, en båttype som ble bygd i årene rundt 1900. Det er usikkert hva navnet Geitbåt kommer av, men det er sagt at båten klev bølgeryggene like elegant som ei geit. Trønderbåtene derimot veltet seg tungt i bølgene og ble derfor kalt for Grisbåter.

Kart