Våren 1814 gjorde Norge opprør mot diktat fra Europas stormakter, som krevde at landet ble lagt under Sverige som del av fredsoppgjøret etter Napoleonskrigene. 17. mai ble grunnloven vedtatt og prins Christian Frederik valgt til norsk konge, 28 år gammel. Han hadde kommet til Norge som stattholder i mai 1813. Sverige godtok ikke et selvstendig Norge. Uten hell forsøkte stormaktene å rokke Christian Frederik, som fra 21. juli hadde hovedkvarter i Moss.

26. juli angrep svenske styrker Norge. Snart tilbød Karl Johan nye samtaler og forhandlingene begynte i Moss 10. august og var ferdig 14. august. Forhandlingene munnet ut i en våpenhvile og en politisk avtale, Mossekonvensjonen. Våpenhvilen satte sluttstrek for den siste krigen mellom Sverige og Norge. Med Mossekonvensjonen godtok Karl Johan Stortinget og grunnloven. Motkravet var at Norge gikk i forening med Sverige. Uten Mossekonvensjonen hadde Norge stått svakere i unionen med Sverige fram til 1905..

Moss jernverk stammer fra 1704. Hovedbygningen stod ferdig i 1778. Moss jernverk var eid av brødrene Jess og Bernt Anker, to av tidens flamboyante herrer. Fetteren Carsten Anker, som i 1814 eide Eidsvoll jernverk, var vokst opp på Moss jernverk. Siden 1884 har det blitt produsert cellulose her. Fremdeles ligger de gamle jernverksboligene med Konvensjonsgården langs Verksgata. Anlegget representerer 300 års industrihistorie

Konventionsgaarden ble fredet i 1923 av to grunner: Bygget er et godt eksempel på en hovedbygning fra et av landets sentrale jernverk. Viktigst er byggets rikshistoriske rolle i 1814, som stedet hvor kong Christian Frederik forhandlet fram og undertegnet Mossekonvensjonen. 14. august er offisiell flaggdag i Moss. I dag eier Höegh Eiendom Konventionsgaarden.

Kart