Trehusbebyggelsen som vokste fram nedenfor Kongsvinger festning på 16- og 1700-tallet, kalles Øvrebyen. Det mest særpregede i dette spennende området er de store hovedbygningene fra tiden rundt 1800, som i sin tid var bebodd av offisersfamilier og handelsfolk. I tillegg kommer alle de mindre soldathusene og uthusbygningene. I den fredede magasinforvalterboligen Aamodtgården fra 1801 er det bymuseum, kunstutstillinger og kafé, rittmester Aamodts leilighet og amtlege Otto Aamodts legekontor. En tur gjennom Øvrebyen er en fin vandreopplevelse.

Kart