Kobberverket i Kåfjord ble grunnlagt av engelskmenn og var i drift i perioden 1826-1909. Det var landets største kobberverk i 1840 og Nord-Norges første storindustri. Kåfjord hadde større befolkning enn alle finnmarksbyene til sammen. Selve gruvene er stengt, men en skiltet kultursti går forbi tomta etter smeltehytter og gjennom utskipningshavna. Skilt viser også til verkets kirke, tomta etter direktørboligen «The House», verdens første permanente nordlysobservatorium på fjelltoppen Haldde og havnen til slagskipet «Tirpitz».

Kart