Kløgetvedttunet er bygdemuseum for Bjerkreim. Dette er eit gammalt gardstun med våningshus, steinfjøs fra 1700-talet, stall og smie som er tekne vare på saman med reiskap og bruksting frå det gamle bondesamfunnet. Her finn du også ei temautstilling, og det blir arrangert eigne aktivitetsdagar.

Kart