Klimapark 2469 ligg på Juvflya ved Juvasshytta, 1850 moh. Her kan ein vera med på ei vandring i det høgalpine området der arkeologiske kulturminne etter jakt og fangst av rein har smelta ut av fonna. Besøk den spektakulære istunnelen i Juvfonna, der ein kjem inn i 4000 år gamal is. Ein kan sjølv registrere temperatur, vind, luft og permafrost. Det er guida tur frå Juvasshytta kvar dag i sesong. Utanom sesongen kan ein besøke Norsk Fjellmuseum der ein mellom anna kan sjå funn som har smelta ut av fonna i utstillinga «Ut av isen».