Klæpa bruk er et mølleanlegg fra 1867. Fra gammelt av lå kverner og møller tett i tett langs Svartelvas 14 vannfall, og ”Klæpakvenna” er et godt bevart eksempel. I mølla er en Francisturbin fra 1912,konstruert og produsert ved Aadals Brug. Den ble belønnet med gullmedalje ved jubileumsforestillingen i Oslo i 1914 og installert ved moderniseringen av mølla i 1924. Kverna har stor grad av autentisitet og viser videreutviklingen i kvernmiljøet fra 1800-tallet og fram til etterkrigstiden. Mølla avviklet driften i 1967. Det arrangeres åpne dager.

Kart