Brua er restaurert og gjenåpnet sommeren 2014. Brua ble i sin tid konstruert av Sivert Gunnes. Han hadde et godt rykte i hele fylket for sin brobyggerkunst. I alt bygde han 8 bruer med samme karakteristiske hengebrukonstruksjon hvorav fem i Rennebu og Meldal. Den første brua ble bygd i 1895 som et dugnadsprosjekt med en prislapp på 5000 kroner.

Kart