I området ved Kjærrafossen i Lågendalen finnes det en rekke spesielle innretninger som blir brukt til ulike former for laksefiske. Samlet blir dette kalt for «de kulturhistoriske fiskene». Kjærra Laxefiske er ett av dem, og kan føre sin historie helt tilbake til middelalderen. Første historiske datering er fra 1388.  Fangstanlegget med fangstredskap og bygninger er restaurert som en tro kopi av anlegget som gikk ut av bruk i 1957, med tømmer og stein som materiale. I dag demonstreres fisket som har vært drevet etter samme prinsipp siden middelalderen.

Hovedattraksjonen er den ukentlige åpningen av lakseteina hver torsdag klokka 18.00 om sommeren. Med bruset fra Kjærrafossen som bakteppe når teina åpnes, og ukens fangst vises fram, er dette en fascinerende opplevelse. I forbindelse med åpningen av teina er det servering av kaffe og vafler. I en laftet stall er det periodiske utstillinger, og det er også bygd et amfi i nærheten som brukes til konserter. Området ved Kjærrafossen er tilrettelagt med parkering og sti.

Mælkastet er en anne unik fangstmåte for laks i Lågen. Også denne redskapen er nøye tilpasset elvenaturen på stedet. Mælkastet utøves i Hoggtveitfossen som ligger like nedenfor Kjærrafossen. En mæl er en slags håv som er montert ytterst på en 5 m lang stang. Ordet mæl skal visstnok ha samme opphav som «merd» som er kjent fra oppdrettsnæringen. Hoggtveitfossen er et smalt elveparti der vannforholdene er slik at det er mulig å kaste mælen ut og ned i fossen i et forsøk på å fange laks som er i ferd med å forsere fossen.

Fangstmetodene har lange tradisjoner, og på passelig vannstand fanger det spesielle fisket godt.

Åpningen av lakseteina hvert år er vanligvis første torsdag i juli, klokka 18.00! NB! Med forbehold om at vannstanden ikke er for høy!