I Forsøl finner du et av de rikeste og mest kjente fornminneområdene i Finnmark. Det vises spor etter bosetting flere steder, og mye tyder på at det var kirker på Kirkegårdsnes allerede i katolsk tid. Boplassene er fra tidlig steinalder fram til middelalderen. På områder finnes det stier, informasjonsskilt og bålplasser.

Kart