Kviten er eit lite småbruk som ligg på ei høgde langs Vågåvatnet og har ei fantastisk utsikt. Kviten hadde ikkje hatt busetnad sidan 70-talet, da Øistein og Anne-Mari kjøpte garden i 2001 og bygde opp att småbruket. Det eine huset er blitt restaurert til å bli ein del av Vågå gardshotell. I hagen utanfor hotellrommet kan du plukke åtte forskjellige bærsortar, eller berre nyte utsikta og kjenne roa. Det er flotte turmulegheiter frå Kviten.

Kart