I Jutulheimen Bygdemuseum er det samla ti bygningar frå 1700- og 1800-talet som tidlegare var i bruk på ulike gardar i Vågå. Utstillingar om mellom anna jordbrukets oppkomst og Jo Gjende. Jutulheimen har lokale for bryllup, slektsstemner og barnedåp. Både tilstellingar og omvising kan avtalast også utanom vanlege opningstider.

Kart