Den nederste gårdsbygningen på østsda av Orkla er Jorlia. Gården ligger vakkert til oppe i lia og kan sees fra riksveg 700 på veg ned mot Meldal. Tidligere var Jorlia en stor skogsgård. I 1907 ble den oppkjøpt av Chr. Thams. Skogen og elva ble skilt ut før han solgte den. På det meste var det 50 hus på Jorlia. Det har aldri vært drevet særlig maskinelt og intensivt jordbruk på gården, slik at innmarka bærer tydelig preg av tidligere tiders driftsmåte. Gården er fredet. Anlegget er privat, men pilegrimsleden går gjennom tunet.