Jølstramuseet er et privat bygdemuseum i frodige omgivelser med 13 hus, det eldste fra 1611, og over 3000 historiske gjenstander. Samlingen omfatter bl.a.gamle jølstraåkler og tekstiler, felespilleren Anders Vikens idealfele, og treskulpturer av treskjæreren Johannes Fossheim. Her finner du også kunstgalleri med salgsutstilling av lokale og nasjonale kunstnere.Husene leies ut til ulike arrangement. Jølstramuseet har sitt eget fiskesenter som har tilbud om fisketurer med guide – garantert fangst!

Kart