Museet held til på garden Fjermedal, der fleire hus er flytta til tunet. Engeslandshuset er eit typisk hus frå distriktet, den eldste delen er frå ca. 1600. I tillegg er det eldhus, stolpehus, stall, løe og kvern. I museumsbygget er det utstillingar om arkeologi og av reiskap, innbu, tekstilar m.m. I området er det og 14-15 gravhaugar.

Kart